Ρυθμιστής Ροής Υγραερίου - 1,5kg την ώρα.Ρυθμιστής Ροής Υγραερίου - 1,5kg την ώρα.
Ρυθμιστής Ροής Υγραερίου - 1,5kg την ώρα.Ρυθμιστής Ροής Υγραερίου - 1,5kg την ώρα.

Ρυθμιστής Ροής 1,5kg/h

Ρυθμιστής Ροής Υγραερίου - 1,5kg την ώρα.

Κυρίως για επαγγελματική χρήση.

Περιγραφή Προϊόντος

Ρυθμιστής Ροής Υγραερίου - 1,5kg την ώρα.

Κυρίως για επαγγελματική χρήση.