Κάνουμε έλεγχο διαρροής πάντα με κλειστούς τους διακόπτες των συσκευών και ανοιχτή φιάλη.

Για τον έλεγχο χρησιμοποιούμε σαπουνάδα (σε περίπτωση διαρροής βλέπουμε οτι δημιουργούνται φυσαλίδες). ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΦΛΟΓΑ.

Η διαρροή γινεται αντιληπτή και απο την χαρακτηριστική οσμή του αερίου. Αν συμβεί κάτι τέτοιο αμέσως κλείνουμε τη φιάλη και τους διακόπτες της συσκευής και αερίζουμε πολύ καλά το χωρο. Σε καμία περίπτωση δεν ανάβουμε φλόγα ούτε λάμπες ηλεκτρικού.