Τι είναι το υγραέριο;

Back to Blog
2 604x350 1

Τι είναι το υγραέριο;

ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Το υγροποιημένο αέριο πετρελαίων, ευρέως γνωστό ως LPG (Liquiefied Petroleum Gas), είναι ένα μείγμα υδρογονανθράκων, με κύρια συστατικά το προπάνιο και το βουτάνιο. Παράγεται κυρίως κατά την εξαγωγή του φυσικού αερίου και του πετρελαίου σε ποσοστό 66%, αλλά και από τη διύλιση του πετρελαίου σε ποσοστό 34%. Το υγραέριο σε ατμοσφαιρικές συνθήκες βρίσκεται σε αέρια μορφή, ενώ μπορεί με ευκολία να υγροποιηθεί σε συνθήκες περιβάλλοντος με μικρή αύξηση της πίεσης του. Στο υγραέριο, με τη χρήση κατάλληλων ουσιών, προσδίδεται χαρακτηριστική οσμή με σκοπό να γίνεται αντιληπτή η παρουσία του σε περιπτώσεις διαρροής.

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ

Το υγραέριο μεταφέρεται παντού με ευκολία υπό πίεση, σε υγρή μορφή, αποθηκεύεται σε φιάλες και σε δεξαμενές διαφόρων μεγεθών και χρησιμοποιείται για οικιακές, εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις.

Χρησιμοποιείται ευρύτατα και για την κίνηση οχημάτων Autogas και θεωρείται το σημαντικότερο εναλλακτικό καύσιμο για τη χρήση αυτή σε όλη την Ευρώπη. Το υγραέριο (LPG) είναι το καύσιμο που μπορεί να καλύψει πρακτικά όλες τις ενεργειακές ανάγκες, δηλαδή :

  • Θέρμανση και ψύξη εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
  • Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
  • Μαγείρεμα
  • Ατμοπαραγωγή, ηλεκτροπαραγωγή, συμπαραγωγή
  • Ειδικές αγροτικές, εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις
  • Φωτισμό
  • Κοπή μετάλλων
  • Συγκολλήσεις
  • Αυτοκίνηση

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ

https://maniatisgas.gr/wp-content/uploads/2014/02/ygraerio-td.jpg
πηγή εικόνας: Petrogaz

Σημειώσεις:

Τα χαρακτηριστικά ισχύουν για το καθαρό προπάνιο (pure Propane) και το καθαρό n-βουτάνιο (pure n-Butane). Οι συνθήκες περιβάλλοντος 15,5oC (60oF) και 760mmHg είναι οι διεθνώς αναφερόμενες σαν Standard Conditions. Στον παραπάνω πίνακα χρησιμοποιείται η συντομογραφία S.C.

https://maniatisgas.gr/wp-content/uploads/2014/02/thermiko-periehomeno-ygraeriou.jpg
πηγή εικόνας: Petrogaz

*Η θερμογόνος δύναμη είναι η κύρια ενεργειακή ιδιότητα ενός καυσίμου. Ορίζει την ποσότητα θερμότητας που απελευθερώνεται κατά την πλήρη καύση της μοναδιαίας ποσότητας της ουσίας. Υπάρχουν η ανώτερη θερμογόνος (Hs) και η κατώτερη θερμογόνος (Hi) δύναμη. Η διαφορά μεταξύ της ανώτερης και της κατώτερης θερμογόνου δύναμης είναι η θερμότητα εξάτμισης του νερού (υδρατμών) που υπάρχει στα καυσαέρια. Για τους ενεργειακούς υπολογισμούς χρησιμοποιείται η κατώτερη θερμογόνος δύναμη.
** Ο βαθμός απόδοσης αφορά στη χρήση βασικού εξοπλισμού καύσης
*** 20% υγρασία

Πηγή: petrogaz.gr

Share this post

Back to Blog