Οφέλη από τη χρήση υγραερίου

Back to Blog
1 604x350 1

Οφέλη από τη χρήση υγραερίου

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Η χρήση του υγραερίου ικανοποιεί με τον καλύτερο τρόπο όλες τις κύριες παραμέτρους που λαμβάνονται υπόψη στην επιλογή καυσίμου, όπως:

  • Τιμή
  • Ασφάλεια
  • Διαθεσιμότητα
  • Άνεση
  • Ποιότητα
  • Ευκολία χρήσης
  • Υποστήριξη προϊόντος με την πώληση
  • Νομιμότητα και τυποποίηση
  • Προδιαγραφές προϊόντος και συσκευών
  • Περιβαλλοντική προστασία

Μεταξύ των προσφερόμενων ενεργειακών λύσεων σε εμπορική κλίμακα (ηλεκτρισμός, υγρά καύσιμα, στερεά καύσιμα, φυσικό αέριο, Α.Π.Ε., υγραέριο), το υγραέριο είναι το μόνο καύσιμο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας για κάθε οικιακή, εμπορική και βιομηχανική χρήση.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

Το υγραέριο είναι ένα φιλικό προς το περιβάλλον καύσιμο, του οποίου η χρήση έναντι άλλων ορυκτών καυσίμων συμβάλλει στο περιορισμό του παγκόσμιου αποτυπώματος άνθρακα (carbon footprint) και συνεπώς στον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Με την καύση του δεν εκπέμπει, σχεδόν καθόλου αιθάλη (black carbon), που προκαλεί μεγάλα προβλήματα στην ανθρώπινη υγεία και είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παράγοντας για τη δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου. Είναι ένα αέριο καύσιμο χαμηλού άνθρακα (Low carbon), εναλλακτικό των στερεών και υγρών ορυκτών καυσίμων του οποίου η καύση εκπέμπει 49% λιγότερο CO2 από το λιθάνθρακα (Coal) και 17% λιγότερο από το πετρέλαιο.

Πηγή: petrogaz.gr

Share this post

Back to Blog